Ingatlan adásvétel angolul

Ingatlan adásvételi jog angolul – gyakorlati megközelítéssel [Tankönyv]

Alapvető jogi nyelvtan (60 legfontosabb, adásvétellel kapcsolatos ige, segédigék, formulák, rögzült szókapcsolatok)

Ingatlan adásvételi szerződés megkötése

  • felek
  • szerződéskötéshez szükséges adatok
  • felek jogai és kötelességei
  • előszerződés
  • szerződés kellékei

Vételár (a fizetés módja)

Idegen dologbeli jogok (haszonélvezet, használat, szolgalmi jog)

Szerződést biztosító mellékötelezettségek (foglaló, kötbér, bankgarancia, szavatosság, jogvesztés kikötése, kezesség, jelzálog)

Birtokba adás – birtokba vétel

Hatóságok és okiratok (földhivatal, tulajdonjog bejegyzése, tulajdoni lap, illetékek)

Meghatalmazás, képviselet