PROFEX Középfok tanfolyam és vizsgatréning

Felkészülés a PROFEX magyar, akkreditált, kétnyelvű középfokú jogi szaknyelvi vizsgára angolból és németből

Mi a PROFEX?

Ezek a Pécsi Tudományegyetem által kifejlesztett, államilag elismert, háromfokozatú, kétnyelvű, szintező jogi szaknyelvű vizsgák jelenleg angol és német nyelvből tehetőek le. Államilag elismertek, tehát a felsőoktatási intézményekben tett felvételi vizsgák pontszámát emelik, a diplomaszerzés feltételét teljesítik és a nyelvpótlékra való jogosultságot biztosítják. Mindhárom fokozaton (alap, közép és felső) a nyelvi közvetítő készség (fordítás) vizsgálatára is sor kerül, ezáltal válnak kétnyelvűvé a vizsgák. A szaknyelv alatt nem csupán a szakmai terminológia ismeretét kell érteni, hanem egy adott nyelv különleges célú használatát is a szakmára jellemző szituációkban, az írott és íratlan szabályoknak megfelelően.

A vizsgák két részből állnak:

  • Írásbeli vizsga: 180 perces feladatsor, amely az írott szöveg értését, az íráskészséget és a fordítási készséget méri.
  • Szóbeli vizsga: 30 perces hallott szöveg értését és 30 perces beszédkészséget mérő feladatsorokból áll, vagyis összesen 60 perc.

PROFEX középfok

A szóbeli vizsgát alkotó egyik, beszédértési blokk, két részből áll. Először egy szakszöveg (rádióműsor, előadás) tényszerű információit kell megérteni, majd egy párbeszédet (kliens-szakember, szakember-szakember) kell feldolgozni igaz-hamis állításokon, hiányos mondatok kiegészítésén vagy feleletválasztós teszt megoldásán keresztül. A másik, beszédkészséget mérő blokk, három feladatot tartalmaz. A vizsgázó szakterületéről szóló bevezető beszélgetés után két magyar nyelven megadott szakmai szituációban kell beszélgetni a vizsgáztatóval. Utolsó feladatként pedig önállóan kell beszélni egy képről vagy ábráról.

Az írásbeli vizsga az írott szöveg értését tesztelő feladatokkal kezdődik. Ezeken belül két szöveget kell feldolgozni. Az első szakirányú általános szöveg, a második pedig speciális szakmai szöveg, melyek megértését igaz-hamis, feleletválasztós, mondatkiegészítős feladattípusok kérnek számon. Az íráskészséget egy szakirányú hivatalos dokumentum készítésével kell demonstrálni, melynek elkészítéséhez magyar nyelven kap szempontokat a vizsgázó. Utolsó feladatként pedig egy 150-200 szavas magyar nyelvű szöveget kell angolra vagy németre fordítani.

Ebbe a több tanegységből álló tanfolyamunkba is be lehet kapcsolódni minden új modul kezdeténél, amihez viszont feltétel, hogy a csak egyes modulokra jelentkező, mint szintfelmérő tesztet, megírja a modult lezáró dolgozatot, és hogy annak eredménye legalább 60% legyen.

 

A tanfolyam hossza: 60 óra(1x3x45 perc, 20 héten át)
Az órák idõpontja: Igény szerint.
A tanfolyam helye: Precedens Nyelvstúdió
(1011- Budapest, Hunyadi J. út 1.)
A tanfolyam díja: 120.000 Ft

Jelentkezés

Tananyag