Polgári perrendtartás angolul

Polgári perrendtartás angolul

Jelen kurzusunkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik munkájuk révén gyakran kerülnek kapcsolatba külföldi ügyfelekkel, részükre felvilágosítást adnak, számukra beadványokat szerkesztenek és bíróságon képviselik őket, és átfogó, gyakorlati tudást kívánnak szerezni e terület speciális terminológiájában, szófordulataiban, kifejezéseiben.

A kurzus végigveszi az eljáró bíróságokat, a feleket és más perbeli személyeket, a per megindítását, az ehhez szükséges iratokat, a tárgyalás menetét, az eljárási cselekményeket, a határozatokat és a perorvoslatok rendszerét is.

A tanfolyam célja használható és alkalmazható szókincs és tudás átadása speciális szókincsfejlesztő feladatok megoldásán, helyzetgyakorlatokon, valamint iratok feldolgozásán keresztül, valamint a résztvevő képessé válik arra, hogy a polgári perrendtartás területén kompetens, pontos módon tudjon felvilágosítást adni külföldi ügyfeleinek.

A tanfolyam hossza: 9 óra(heti 1x3x45 perc 3 héten át)2009. november 12. – december 3.
Az órák időpontja: Csütörtök 17:30 – 20:00
A tanfolyam helye: Precedens Nyelvstúdió
(1011-Budapest, Hunyadi János út 1.)TIT Központ
(1088-Budapest, Bródy Sándor u. 16.)
A tanfolyam díja: 18 000 Ft

Jelentkezés

Tananyag