Nyelvi Díj

Mi az az Európai Nyelvi Díj?

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság és az Nemzeti Erőforrás Minisztérium által támogatott kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

Az Európai Nyelvi Díjat 1998-ban alapították az Európai Unió tagállamainak kezdeményezésére. Az azóta eltelt időben Európa-szerte több, mint hétszáz intézmény vehette át a nyelvoktatásban elért kiemelkedő eredményeiért járó Díjat. Magyarországi pályázók először 2002-ben indulhattak a Díjért folyó versenyben.

Részlet a pályázat bírálatából

“A pályázat pontos, igényes és részletes leírását tartalmazza a jogi szaknyelv oktatását fejlesztő programnak. A program szerkezete mellett a tananyag is a pályázó intézmény saját fejlesztése, és a jog számos, jól lehatárolható területein nyújt szaknyelvi képzést. A program nagy érdeme az is, hogy figyelembe veszi az angolszász és a kontinentális jogrendszer közötti különbségeket, és az angol jogi szaknyelvet a magyar kontextusnak megfelelően kívánja tanítani. Ez annak a felismerését mutatja, hogy hazai kontextusban folyamatos kódváltásra (magyar-angol), és ennek megfelelően a magyar jogrendszer angol nyelven való ismeretére (is) szükség van. A programban a fejlesztők nagy hangsúlyt fektettek a tanárok felkészítésére, képzésére és folyamatos továbbképzésére is. A szigorú követelmények hivatottak biztosítani a kurzusok minőségét. A program pozitívuma emellett az, hogy nem csak az írásbeli és közvetítési készségekre, hanem a szóbeli készségek fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet.

A program jól igazodik a Közös Európai Referenciakerethez, szélesebb körben is alkalmazható, szükség esetén más idegen nyelvre adaptálható, a képzés tematikája az uniós kifejezések használatára is figyelemmel van. A korszerű szaknyelvoktatást megvalósító program példaértékű, a maga szakterületén Magyarországon egyedülálló, de más (a kontinentális jogrendet alkalmazó) országokban is követésre érdemes.”