Alapítók és célok

A Precedens Nyelvstúdió és az azt működtető Precedens Oktatási, Tudományos,  Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(Precedens Kft.) alapítói, Horváth Judit és dr. Szeidl Ágnes, 2000. szeptember 1-től foglalkoznak jogi szaknyelv oktatásával, 2005. szeptember 1-től már mint Precedens Nyelvstúdió hirdetik jogi szaknyelvi tanfolyamaikat csoportoknak és egyéni hallgatóknak. A megnövekedő igények, és a minőségi szolgáltatás ellátásához igazodó szervezeti struktúra létrehozása érdekében 2006. október 5-vel megalapították a Precedens Kft-t, amelynek célja hogy eddig Magyarországon egyedülállóan, kizárólag jogi szaknyelvet oktasson, hiányt pótló nyelvtanulási lehetőséget biztosítson a tanulni vágyóknak.