Cambridge ILEC tanfolyam és vizsgatréning

Felkészülés a Cambridge ILEC nemzetközi angol jogi szaknyelvi vizsgára

“Nagyon szinvolnalas munkát végez. Rendkívüli alapossággal és részletességgel készít fel a vizsgára. Minden kérdésünket megválaszolja. Teljes mértékben elégedett vagyok vele. “

(dr. Anga László a 2012. májusi vizsgára felkészítő 42 órás tanfolyamunkról)

 

Mi az a Cambridge ILEC?

A Cambridge ILEC (International Legal English Certificate) egy nemzetközi nyelvvizsga, ami a vizsgázók jogi angol nyelvtudását méri.

Az angliai Cambridge University és a stockholmi székhelyű TransLegal központ nyelvvizsgáját az angol nyelv oktatásában jártas brit és amerikai jogászok és nyelvtanárok fejlesztették ki olyan szakembereknek és egyetemi hallgatóknak, akiknek nem angol az anyanyelvük, mégis nemzetközi jogi irodákban, vagy nemzetközi ügyekkel foglalkozó vállalatoknál, jogi testületeknél illetve alapítványoknál szeretnének dolgozni, ezért elengedhetetlen, hogy megfelelő szinten tudjanak jogi témákról angolul kommunikálni, és ezt egy nemzetközileg ismert és elismert vizsgával bizonyítani is tudják.

A vizsgát többek között a következő nemzetközi szervek ismerik el, és támogatják a letételét:

 • The European Company Lawyers Association
 • The European Law Students Association
 • The International Association of Young Lawyers
 • The European Young Bar Association

A teljes lista a www. ilec.hu oldalon megtalálható.

A vizsga a nemzetközi kommunikációban használt jogi és kereskedelmi tranzakciók nyelvezetét teszteli. Emiatt kifejezetten a mindennapokban használt angol jogi terminológia ismeretét méri, letételéhez viszont nincs szükség angol vagy amerikai jogi ismeretekre.

A szaknyelv helyes használata és nem a jog területen megszerzett tárgyi tudás áll a vizsga központjában.

A feladatsorokat Angliában állítják össze és ott is javítják ki a kitöltött feladatlapokat. A szóbeli rész az adott ország vizsgaközpontjában zajlik, a teljes vizsga kiértékelését 4-6 héttel annak megírása után küldik vissza a vizsgaközpontba, ekkor veheti át a vizsgázó is a bizonyítványát.

A Cambridge ILEC részei

A vizsga összesen 4 nagy feladatcsoportból áll:

 • Paper 1: írott szöveg értése (“olvasás”) – 6 szöveg
 • Paper 2: íráskészség – 2 feladat
 • Paper 3: hallott szöveg értése (“CD hallgatás”) – 4 szöveg
 • Paper 4: beszédkészség – 4 feladat

A Cambridge ILEC szintje

A Közös Európai Referencia Keret (KERK) határozza meg azokat a készségeket, amelyek alapján egy nyelvtanuló tudását szintek szerint lehet jellemezni. A Cambridge ILEC ez alapján a B2 (korábbi középfok) és C1 (korábbi felsőfok) fokok szintjére van besorolva.

A Cambridge ILEC értékelése

A két feladatsor megoldásával összesen legfeljebb 200 pont érhető el, mind a 4 fő egységre egyenként 50-50 pontot lehet szerezni. A megszerzett pontszám alapján a vizsgaközpont következő ot minősítő oklevelet állít ki, melyek közül az első három a vizsga sikeres letételét igazolja:

 • C1 szintű bizonyítvány dicsérettel (C1 Pass with Merit)
 • C1 szintű bizonyítvány (C1 Pass)
 • B2 szintű bizonyítvány (B2 Pass)

Az utolsó kettő viszont a sikertelen vizsgázást jelzi:

 • Majdnem sikeres vizsga (Narow Fail)
 • Sikertelen vizsga (Fail)

A különböző minősítésű bizonyítványokhoz szükséges pontszámok vizsgáról vizsgára változhatnak, alkalmazkodva ezzel az adott vizsgafeladatlap nehézségéhez. A vizsgázó összpontszáma a négy feladatcsoport pontszámainak az összege.

Nincsen olyan minimális szint, amit minden egyes feladatcsoportnál teljesíteni kellene, így aki valamelyik feladatcsoportnál rosszabbul teljesít, viszont egy másiknál sokkal jobban, az kompenzálhatja a gyengébb eredményét az összpontszám kiszámításánál. Más szavakkal, ha valaki csak például 10 pontot kap a szóbeli feladataira, de 49-et az írott szövegekre vonatkozó kérdések megválaszolására, és a két másik feladatcsoportnál, az íráskészségnél és a hallott szöveg értésénél pedig átlagos pontszámot kapott, annak nagy valószínűség szerint sikerült eredményesen letennie a Cambridge ILEC vizsgát, hiszen a szóbeli vizsga gyengébb eredményét ellensúlyozta a többi feadatcsoport eredményeivel.

A minősítő oklevelek szintjei közti határokat szintén több tényező befolyásolja, pl:

 • Az összes vizsgázó teljesítménye
 • Korábbi vizsgák nehézsége és
 • Korábbi vizsgázók teljesítménye

Próbavizsgák

Minden vizsga előtt lehetőség van próbavizsga írására kb. 2 hónappal a meghirdetett vizsgaidőpont előtt . A próbavizsgák feladatait is Angliában állítják össze, és javítják ki, csakúgy, mint az igazi vizsgákat. Elsősorban az írott és a hallott szövegek értéséről lehet előzetes visszajelzést kapni, de a próbavizsgára jelentkező hallgató az íráskészségét is kipróbálhatja.

Ahhoz, hogy valaki próbavizsgára jelentkezzen, nem szükséges tanfolyamra járnia, és ez semmilyen elkötelezettséget sem jelent, vagyis nem kell utána vizsgára jelentkezni.

Legközelebbi próbavizsgák:

 

Cambridge ILEC 42 órás tanfolyam (szuperintenzív):

“Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni az oktató munkájáról. Segítőkészsége, felkészültsége és ösztönzése nagy segítséget adott a felkészülésben. “

(dr. Dóka Anikó a 2012. májusi vizsgára felkészítő 42 órás tanfolyamunkról)

A 42 órás tanfolyam azoknak ajánlott, akiknek biztos, haladó szintű angol nyelvtudásuk van, és már tanultak jogi szaknyelvet (pl. szerződések joga, társasági jog). Valamint javasolt olyan jogi területen dolgozóknak, akik tapasztaltak angol nyelvű jogi dokumentumok értelmezésében illetve megfogalmazásában.

Nem ajánljuk azoknak, akik még sohasem jártak jogi szaknyelvi tanfolyamra, illetve nem dolgoznak angolul nyelvű anyagokkal rendszeresen a munkahelyükön. Számukra a 80, illetve a 3×30 órás képzéseket dolgoztuk ki.

Cambridge ILEC 80 órás tanfolyam (hagyományos)

Azoknak a jelentkezőknek ajánljuk, akik még nem tanultak jogi szaknyelvet, és nem dolgoznak rendszeresen angol nyelvű dokumentumokkal. A tanfolyam elkezdéséhez egy megbízható középfokú nyelvtudásra van szükség.

Hagyományos, heti 1 alkalmas tanfolyamokat az őszi szemeszterben szoktunk elindítani, de ha külön igény van rá, akkor a tavaszi félévben is lehet rá jelentkezni.

A tanfolyam hossza: 80 óra
(heti 1x3x45 perc, 26 héten át)

2016. május 26. – 2016. november 15.

Az órák időpontja: 2016. június 16-ig Csütörtök 18:00 – 20:15

2016. június 21-től Kedd 18:00 – 20:15

A tanfolyam helye: Precedens Nyelvstúdió
(1027-Budapest, Frankel Leó út 1.)
A tanfolyam díja: 136 000 Ft  + Áfa (3 részletben fizethető)

 

 

Cambridge ILEC 60 órás tanfolyam (intenzív)

Azoknak ajánlott, akiknek haladó szintű angol nyelvtudásuk van, és esetleg már tanultak jogi szaknyelvet (pl. szerződések joga, társasági jog). Valamint javasolt olyan jogi területen dolgozóknak, akik tapasztaltak angol nyelvű jogi dokumentumok értelmezésében illetve megfogalmazásában, hiszen a mindennapos munkájuk része az, hogy angolul dolgoznak.

 

A tanfolyam hossza: 60 óra (heti 1x3x45 perc 20 héten át)

2016. január 29. – 2016. június 10.

Az órák időpontja: az első 6 alkalom

Péntek 17:00 – 19:15

utána a 7. – 20. alkalom

Kedd 18:00 – 20:15

A tanfolyam helye: Precedens Nyelvstúdió
(1027-Budapest, Frankel Leó út 1.)
A tanfolyam díja: 102 000 Ft + Áfa 

(2 részletben befizethető)

 

 

 ÚJ!Cambridge ILEC tanfolyam egyetemi hallgatóknak (3×30 órás vagy 2×42 órás):

“Amikor elmentünk letenni a Cambridge ILEC nyelvvizsgát, azt éreztük, hogy egész egyszerűen nem érhet minket meglepetés. A Precedens Nyelvstúdió óráin minden tananyagot részletesen átvettünk, minden kérdésünkre megkaptuk a választ. A próbavizsgák során a tanárnővel alaposan begyakoroltunk minden lehetséges helyzetet, kidolgoztuk a nekünk leginkább megfelelő stratégiát. Nem csalódtunk, mindannyian remek eredménnyel vizsgáztunk. Bárcsak így lenne ez az egyetemen is! És a legjobb az volt az egészben, hogy hihetetlen csoportkedvezményt kaptunk!”

(Ötödéves joghallgatók)

90 óra (3×30 óra), összesen 3 félév:

A tanfolyam hossza: 1. modul (30 óra):Társasági jog, versenyjog, jogászképzés,bíróságok, Pp

2. modul (30 óra):

Szerződések joga általános rész, munkajog,

ingó adásvétel, ingatlan adásvétel, szellemi alkotások

3. modul (30 óra):

Értékpapírjog, zálogjog, adósságkezelés, nemzetközi kereskedelmi jog, próbavizsgák,

vizsgatréning

Az órák időpontja: Az órarendedhez alkalmazkodva.
Katt ide az időpontok megadásához!
A tanfolyam helye: Precedens Nyelvstúdió
(1027-Budapest, Frankel Leó út 1.)
A tanfolyam díja: 750 Ft + Áfa – 1700 Ft + Áfa
a csoport létszámától, a tanórák időpontjától és
gyakoriságától függően.
Katt ide az ár, időpontok és gyakoriság megadásához.

 

84 óra (2×42 óra) összesen 2 félév:

A tanfolyam hossza: 1. modul (42 óra):

Társasági jog, versenyjog, jogászképzés, bíróságok, Pp,szerződések joga általános rész

2. modul (42 óra):

Munkajog, ingó adásvétel, ingatlan adásvétel, szellemi alkotások, értékpapírjog, zálogjog,adósságkezelés,

nemzetközi kereskedelmi jog, próbavizsgák, vizsgatréning

Az órák időpontja: Az órarendedhez alkalmazkodva. 
Katt ide az időpontok megadásához!
A tanfolyam helye: Precedens Nyelvstúdió
(1027-Budapest, Frankel Leó út 1.)
A tanfolyam díja: 750 Ft + Áfa – 1700 Ft + Áfa
a csoport létszámától, a tanórák időpontjától
és gyakoriságától függően.
Katt ide az ár, időpontok és gyakoriság megadásához.

 

ÚJ!Cambridge ILEC vizsgatréning ( 10 órás intenzív):

Mindazoknak a figyelmébe ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni a Cambridge ILEC vizsga feladattípusaival, formai követelményeivel, de nem tudnak felkészítő kurzusokon részt venni.

A Cambridge ILEC vizsgatréningen részletesen elemezzük és gyakoroljuk a Cambridge ILEC vizsga feladatait, ismertetjük, hogy az adott feladat milyen készséget tesztel, ötleteket adunk a sikeres szerepléshez, felhívjuk a figyelmet a buktatókra, válaszolunk a vizsgákkal kapcsolatos kérdésekre.

A tanfolyam hossza: 10 óra
(heti 1x5x45 perc, 2 hétvégén át)
2014. november 6. ÉS 2014. november 13.
Az órák időpontja: Szombat 10:00 – 14:15
A tanfolyam helye: Precedens Nyelvstúdió
(1027-Budapest, Frankel Leó út 1.)
A tanfolyam díja: 17 000 Ft + Áfa