Bankjog angolul

Bankjog angolul

A kurzus résztvevői megismerkedhetnek a bankrendszer felépítésével, a jegybank szervezetével és eszközrendszerével, átfogó nyelvi tudást kapnak a pénzügyi szolgáltatásokról, devizaügyletekről speciális szókincsfejlesztő feladatok megoldásán, valamint bankjoggall kapcsolatos szakszövegek és iratminták feldolgozásán és fordításán keresztül. A résztvevő képessé válik arra, hogy a bankjog területén kompetens, pontos nyelvi készségekkel nyilatkozzon meg.

A tanfolyam hossza: 12 óra (heti 1x3x45 perc 4 héten át)

2012. szeptember 26. – 2012. október 17.

Az órák időpontja: Szerda 18:00 – 20:03
A tanfolyam helye: Precedens Nyelvstúdió II
(1011-Budapest, Hunyadi János út 1.)
A tanfolyam díja  24 000 Ft / fő